Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Historia Sławomira

Urodziłem się w 1974 roku. Moja choroba zaczęła się częstymi krwotokami z nosa, w czwartej klasie szkoły podstawowej w 1995 roku. Zostałem wtedy skierowany do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach. Tam rozpoznano u mnie WZW t B w 1995 roku, w tym samym roku po przeprowadzonej diagnostyce stwierdzono dysplazje prawej nerki i kompensacyjny przerost lewej nerki. W 1997 roku rozpoznano u mnie marskość wątroby.
W wieku 15 lat po zmianie miejsca zamieszkania zgodnie z rejonizacją zostałem skierowany przez Poradnie Hepatologiczna w Kielcach celem diagnostyki splenomegalii do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie potocznie zwanego Prokocimiem.
Tam potwierdzono diagnozę szpitala w Kielcach oraz stwierdzono nadciśnienie wrotne z obecnością żylaków przełyku.
W celu ligacji żylaków przełyku w 1999 roku zostałem skierowany do Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie, gdzie dokonano trzykrotnej ligacji żylaków przełyku w latach 1999, 2001 i 2001. Ostatni zabieg endoskopowego opaskowania żylaków przełyku powikłany był krwawieniem z przewodu pokarmowego. Z powodu marskości wątroby powikłanej nadciśnieniem wrotnym proponowano mi leczenie transplantacyjne jednak zarówno ja jak i moi rodzice nie wyrażali zgody. W związku z brakiem zgody na transplantacje, a także ukończeniem 18 lat wypisano mnie z IP CZD zalecając dalsze leczenie w Poradni Hepatologicznej dla dorosłych w moim regionie.
Do chwili obecnej leczyłem się w Poradni Hepatologicznej w Krakowie na ul. Śniadeckich, a także w Miechowie.
Od 2011 roku przebywam pod stała opieką Wojewódzkiego Centrum Diagnostyki i Terapii Wirusowych Zapaleń Wątroby i Hepatologii Pododdział Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii znajdujący się na terenie Krakowskiego Szpital Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. Tutaj wyraziłem zgodę na kwalifikację do przeszczepu wątroby. Rozpoczęto u mnie leczenie przeciwwirusowe i przeciw zakrzepowe.
Mam ustalona wizytę w Poradni Transplantacyjnej we Wrocławiu, a następnie będą przeprowadzone dalsze badania w celu kwalifikacji do przeszczepu wątroby i przeszczep.  

ROZPOZNANE U MNIE CHOROBY :  

  • Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby B bez wirusa delta,
  • Marskość wątroby zdekompensowana,
  • Nadciśnienie wrotne,
  • Dysproteinemia,
  • Żylaki przełyku,
  • Splenomegalia,
  • Wodobrzusze,
  • Małopłytkowośc,
  • Aplazja prawej nerki,
  • Anemia.

DZIĘKUJE WSZYSTKIM ZA WSPARCIE NAWET TO DUCHOWE Z WYRAZAMI SZACUNKU
SŁAWOMIRfacebook_page_plugin